IN- OCH UTCHECKNING

INCHECKNINGSRUTINER

Vid ankomst till lägret måste kårens incheckande ledare ha följande uppgifter till hands:

  • uppdaterad och aktuell deltagarlista
  • uppdaterad och aktuell information angående specialkost och liknande behov, t.ex medicinska sådana
  • uppdaterad och aktuell inbetalningsinformation
  • uppdaterad och aktuell info gällande beställning av tröjor och lägermärken
  • vid incheckning kommer kåren att få lämna medgivande för om man accepterar att finnas med på foto och film. Detta görs för HELA kåren och kåren uppmanas därför att stämma av detta med sina scouter INNAN lägret.

I incheckningstältet kommer ni att tillsammans med en incheckningsfunktionär få stämma av ovanstående så att lägret och kåren har samma information. Om det inte råder samstämmighet kommer ni vad gäller maten att på plats få prata med en representant för intendentur, övriga frågor kommer att hanteras av informations- eller ekonomifunktionen under lägrets första halva.

Efter genomförd incheckning får kåren en "kårlåda" innehållande lägerbok (1 ex), kokbok (1 ex), lägertröjor och lägermärken. Lägerbok och kokbok kommer även att tillhandahållas digitalt och om möjligt skickas ut innan lägret.

OBS! Av effektivitetsskäl kommer även kårens tröjor och märken till deltagare i UTRO-byn att finnas i denna låda. Kåren ansvarar själv för att detta delas ut, detta gör man lämpligen efter att man lämnat incheckningsområdet. När kåren fått sin låda kommer man att få bege sig till sin lägerplats för att börja bygga upp lägret.

Det är viktigt att kåren informerar lägret så fort det blir förändringar i deltagandet under lägerveckan. Om man har en ledare eller scout som kommit på besök men väljer att sova över en natt (man kan då inte delta i programmet) behöver vi veta detta, likadant om någon avviker tidigare på grund av sjukdom eller annan anledning.

Man får gärna informera även släkt och vänner att de kommer att bli ombedda att skriva in sig i en gästliggare (både in- och utskrivning) när man besöker lägret. Detta är för att vi i lägerorganisationen vid behov ska veta hur många personer som vistas på området och behöver redogöras för.


In-/utcheckningstider för lägerveckan:

Det kommer att vara möjligt att checka in/ut från 09.00 respektive dag, sista in-/utcheckning ska vara avslutad 13.00 respektive dag.

För de som deltar halvvecka gäller följande.

1:a halvan av vecka checkar in med övriga kåren och checkar ut under onsdagen mellan klockan 16.45- 18.30 efter Bazaaren.

2:a halvan av veckan checkar in under onsdagen mellan klockan 08.30-10.00 innan Bazaaren och checkar ut med övriga kåren.



Rutiner för inryckning

Under inryckningsdagen kommer det att vara funktionärer med varselvästar som kommer att sköta parkeringen och hjälpa till vid avlämning av deltagare och packning. Vi ser helst att ni kommer i buss till Sjöröd, men om ni kommer med bilar uppskattar vi om inte alla föräldrar följer med ner till lägerområdet utan lämnar av Scouter och packning på parkeringen och kör vidare.

(Detta gäller även på onsdagen när det är inryckning/Utryckningsdag)

Bussarna och bilar som kommer att lämna av scouter kommer att komma från badplatsen, vid Gyllebosjön. Dvs ni kommer från Östra Vemmerlöv eller Komstad, via Gyllebo Slott. Vägskyltar finns från huvudvägar. Infartsvägen är markerad blå på kartan. 

Tänk på att det är mycket folk på vägarna och vid badplatsen om det är en solig och varm dag. Gyllebosjön är ett populärt område för både fiske, bad och rekreation under sommarhalvåret. När transporten kör där ifrån kommer de köra ut på anvisad väg, skyltad väg. Vägen är markerad röd på kartan. 

När kåren är samlade anmäls alla av ansvarig ledare i kåren i incheckningstältet

Efter incheckning går kåren i samlad trupp med packning ner till sin lägerby.

Funktionärer och skyltar kommer visa er rätt väg ner till området

Tänk på att packa så att scouterna kan bära sin egen packning ner till lägerområdet


Rutiner för utryckning

Under inryckningsdagen kommer det att vara funktionärer med varselvästar som kommer att sköta parkeringen och hjälpa till vid avlämning av deltagare och packning. Vi ser helst att ni kommer i buss till Sjöröd, men om ni kommer med bilar uppskattar vi om inte alla föräldrar följer med ner till lägerområdet utan lämnar av Scouter och packning på parkeringen och kör vidare.

(Detta gäller även på onsdagen när det är inryckning/Utryckningsdag)

Bussarna och bilar som kommer att hämta scouter kommer från badplatsen, vid Gyllebosjön. Dvs ni kommer från Östra Vemmerlöv eller Komstad, via Gyllebo Slott. Vägskyltar finns från huvudvägar. Infartsvägen är markerad blå på kartan. (se bifogad karta)

Tänk på att det är mycket folk på vägarna och vid badplatsen om det är en solig och varm dag. Gyllebosjön är ett populärt område för både fiske, bad och rekreation under sommarhalvåret. När transporten kör där ifrån kommer de köra ut på anvisad väg, skyltad väg. Vägen är markerad röd på kartan. 

Bussarna och bilar som kommer att hämta scouter kommer att komma från badplatsen. Vägskyltar kommer att finnas. Vägen är markerad blå på kartan. 

När kåren ska rycka ut kommer de ha ett "kvitto" med om att deras by är avsynad av Platsgruppen. När detta är bekräftat kan kåren checkas ut.