LÄGERLEDNINGEN

Presentation av lägerledningen

Kirsten Jeppsson

Lägerchef

kirsten.jeppsson@regionlageriskane.se

Stefan Olsson

Lägerchef

stefan.olsson@regionlageriskane.se

Mattias Nilsson

Ekonomiansvarig

mattias.nilsson@regionlageriskane.se

Tedde Julén

Intendenturansvarig

tedde.julen@regionlageriskane.se

Tobias Havenberg

Platsansvarig

tobias.havenberg@regionlageriskane.se

Jenny Larsson

Programansvarig

jenny.larsson@regionlageriskane.se

Göran Larsson

Administrationsansvarig

goran.larsson@regionlageriskane.se