LÄGERLEDNINGEN

Presentation av lägerledningen

Kirsten Jeppsson

Lägerchef


Mattias Nilsson

Ekonomiansvarig

mattias.nilsson@regionlageriskane.se

Tedde Julén

Intendenturansvarig

tedde.julen@regionlageriskane.se

Jenny Larsson

Programansvarig

jenny.larsson@regionlageriskane.se

Göran Larsson

Administrationsansvarig

goran.larsson@regionlageriskane.se