FUNKTIONÄRSANMÄLAN

Här kan du hitta alla uppdrag som finns att söka för regionlägret 2018.

Nu kan du även fylla i en definitivanmälan som funktionär!

Definitivanmälan för funktionärer

Funktionärsuppdrag

Kommunikationsfuntionärer

Är du en fena på fotografi, ett geni på sociala medier eller en journalist in the making? Då passar du perfekt som kommunikationsfunktionär för sommarens regionläger.

Var med och utforma och sprid sommarens bästa scoutläger på alla tänkbara sätt och sök uppdraget som kommunikationsfunktionär redan idag.


Anmäl ditt intresse här eller hör av dig till mig

Anton Nilsson
anton.nilsson@scouterna.se


Samordnare för spontanaktiviteter

Under regionlägret ska det finnas en uppsjö av spontanaktiviteter, flera funktionärer finns redan för att bemanna en del av aktiviteterna (fler behövs). Det finns också en mycket bra grund till vilka aktiviteter vi vill erbjuda. Nu söker vi en person som kan vara huvudansvarig och samordna dessa spontanaktiviteter. Är du en höjdare på att samordna och se saker ur ett helhetsperspektiv så behöver vi dig.Planerare för dagsprogram

Under lägret ska alla deltagare för spårare, upptäckare och äventyrare utöver spontanaktiviteter få delta i sex olika marknadsinspirerade programpass. Ett utkast för innehållet finns men nu behövs du som är dukig på att detaljplanera och komma på allt det där som ingen annan tänkte på! Eller du som är sådär härligt kreativ! Eller du som är bäst på hantverk! Eller yoga! Eller sång, dans o.s.v. Har du koll på scouternas program är det ett plus annars erbjuds du en workshop i detta och får alltså som en bonus en miniutbildning i scoutprogrammet!


Ansvarig för Anmälning funktionär (2 platser)

Funktion: HR/Adm

Sökes: En strukturerad person med intresse för att organisera en väl fungerande anmälningshantering och löpande kontakt med funktionärer.

Arbetsbeskrivning: Anmälning funktionär kommer att ta hand om hantering och fördelning av funktionärer till de olika funktionerna, men ansvarar också för information till funktionärerna före, under och efter lägret.

Uppdraget är att utforma funktionärsregistreringen så att alla vet vilken funktion de tillhör, men också så att lägret har full koll på att de har gått "Trygga Möten" de senaste tre åren, om de behöver plats på Lägis (gäller blöjfria barn) samt eventuellt deltagande på för- och/eller efterläger.

I uppdraget ligger också att organisera informationsflödet/kontakten till funktionärer både före, under och efter lägret.

Du/Ni kommer att få andra funktionärer till er hjälp, givetvis kommer ni att ha möjlighet att påverka så det blir en rimlig arbetsbelastning.

Vid frågor går det bra att kontakta Göran Larsson, Funktionsansvarig LÄKO

goran.larsson@regionlageriskane.se (ange gärna ett mobilnummer du nås på)

Anmälan: Görs i anmälningssystemet, kom ihåg att ange "Ansvarig för Anmälning funktionär"


Ansvarig för Lägis (2 platser)

Funktion: HR/Admin

Sökes: En barnglad person som vill ansvara för och leda Regionlägrets Lägis.

Arbetsbeskrivning: Lägis kommer att ta hand om funktionärers barn upp till Spårarålder. Det innebär att vi ska bedriva verksamhet från blöjfria barn upp till ungefär 8 åringar.

Uppdraget är att planera och utforma verksamheten för dessa barn, med fokus på omsorg och aktiviteter, under en veckas läger (när mamma/pappa utför sina funktionärssysslor) så att även barnen får en positiv lägervistelse.

Du/Ni kommer att få ett antal funktionärer till er hjälp, hur många beror på hur stort intresset för Lägis blir. Givetvis kommer ni att ha stor möjlighet att påverka så det blir en rimlig arbetsbelastning.

Vid frågor går det bra att kontakta Göran Larsson, Funktionsansvarig LÄKO

goran.larsson@regionlageriskane.se (ange gärna ett mobilnummer du nås på)

Anmälan: Görs i anmälningssystemet, kom ihåg att ange "Ansvarig för Lägis"

Programplanerare

För att göra Regionlägret till sommarens bästa scoutläger behöver vi många duktiga programplanerare.

Är du en engagerad ledare med många idéer är du precis den vi letar efter för att vara med och planera sommarens aktiviteter!


Anmäl ditt intresse här eller hör av dig till mig 

Jenny Larsson
jenny.larsson@regionlageriskane.se 


Fixare-logistiker-sammanställare till programfunktionen

Här är det perfekta funktionärsuppdraget för dig som är bra på att tänka ett steg längre, skriva listor, tänka kring logistik. Uppdraget är främst innan själva lägret och består av sådant som att planera vilken by som ska gå till vilket programpass, hur ska vi vara tydliga i kommunikationen till deltagarna så att alla vet vart de ska gå och när, vilket material behöver våra olika programpass, beställa material och helst också ha lite koll på detaljerna i programbudgeten.

Uppdraget går alltså att kombinera med att vara ledare för kåren under själva lägret!Ansvarig för Info (2 platser)

Funktion: PR/Info

Sökes: En utåtriktad person med intresse för att organisera ett väl fungerande informationsflöde till såväl kårer och deltagare som besökare.

Arbetsbeskrivning: Info kommer att ta hand om lägrets informationstavlor, informationspunkter (vilka samlokaliseras med lägrets "Häng") samt lägertidning.

Uppdraget är att planera och utforma verksamheten för dessa funktioner så att informationsflödet tydliggör och på ett enkelt sätt tillhandahåller information till deltagande kårer och scouter.

I uppdraget ligger också att organisera besöksmottagning för utomstående så att de får en klar bild av hur de hittar på lägret, och att de får en positiv bild av lägret och scouting.

Du/Ni kommer att få ett antal funktionärer till er hjälp, givetvis kommer ni att ha möjlighet att påverka så det blir en rimlig arbetsbelastning.

Vid frågor går det bra att kontakta Göran Larsson, Funktionsansvarig LÄKO

goran.larsson@regionlageriskane.se (ange gärna ett mobilnummer du nås på)

Anmälan: Görs i anmälningssystemet, kom ihåg att ange "Ansvarig för Info" 


Funktionär på Anmälan funktionär

Funktion: HR/Adm

Sökes Person med intresse för att arbeta med anmälningshantering och löpande kontakt med funktionärer.

Arbetsbeskrivning: Anmälning funktionär kommer att ta hand om hantering och fördelning av funktionärer till de olika funktionerna, men ansvarar också för information till funktionärerna före, under och efter lägret.

Uppdraget är att löpande följa funktionärsregistreringen så att alla vet vilken funktion de tillhör, men också så att lägret har full koll på att de har gått "Trygga Möten" de senaste tre åren, om de behöver plats på Lägis (gäller blöjfria barn) samt eventuellt deltagande på för- och/eller efterläger.

I uppdraget ligger också att löpande sköta informationsflödet/kontakten till funktionärer både före, under och efter lägret.

Anmälan: Görs i anmälningssystemet, kom ihåg att ange "Funktionär på Anmälan funktionär"