DEFINITIVANMÄLAN

DEFINITIVANMÄLAN HAR NU STÄNGT!

Det går fortfarande att efteranmäla!

För att efteranmäla någon skicka in en uppdaterad excel-fil till info@regionlageriskane.se med alla de uppgifter som ni meddelade om övriga deltagare vid definitivanmälan.


Efteranmälan kostar 200kr extra för en hel vecka och 100kr extra för en halv vecka.

Anmälningsregler
Avbokning efter definitivanmälan
- om man av någon tråkig anledning måste avboka sitt deltagande i Regionlägret återbetalas avgiften enligt i övriga samhället gällande rutiner, dvs. vid sjukdom endast mot läkarintyg samt vid tragiska händelser så som t.ex. anhörigs bortgång.

Byte av deltagare - Om man inom kåren vill har deltagare som inte längre kan vara med men har annan deltagare som vill ta över denna plats går det givetvis bra, men kom då ihåg att anmäla bytet till lägret. Om man gör en sådan ändring ansvarar kåren själv för de ekonomiska transaktionerna mellan deltagarna.

Dokument till er anmälan

Här kan ni ladda ner alla dokument som ni behöver för er anmälan på kåren.

Här kan ni läsa mer om lägeravgifterna för lägret