ANMÄLAN

För kårer kommer det finnas två olika anmälningsomgångar.

Först ska en intresseanmälan lämnas in innan den 28/2.

Därefter öppnad definitivanmälan till den 30/4

För funktionärer finns det en intresseanmälan som går att anmäla sitt intresse till planeringen av lägret via.